Töötasu alammäärad

Alates 2020.aastast hakkab kehtima uus alammäär täistööaja korral 584 eurot (2019.aastal 540 eurot).

Infot eelmiste aastate alammääradest leiad
siit.
Eelmine
Maksumäärad 2020.aastal
Järgmine
2020.aasta