Uue ettevõtte ülevõtmine- positiivne või negatiivne?

Kui ettevõtte juht pöördub palvega kas võtaksid minu raamatupidamise enda hoida, siis kas kohe vastad jah? Viimaste aastatega olen saanud päris hea kogemuse ettevõtete raamatupidamise ülevõtmise osas ja nende võlust ning valust.
Esimene küsimus on mul alati, et miks? Miks eelmine raamatupidamine ei sobi? Siit saab head infot ja kas tekitab peas edasi küsimusi või mitte. Kui tihti on pöördutud murega, et raamatupidaja ei vasta, ei tee ühte või teist asja ja/ või teeb valesti? Jah, kõik need võivad tõesed olla, kuna raamatupidamine ei ole nii hästi reguleeritud kui võiks ja seepärast võivad seda teha kõik ning julgevad kindlalt väita, et nemad on raamatupidajad. Olen näinud tõeliselt halvasti tehtud raamatupidamist ja tegin terve eelneva töö uuesti, et endal oleks tõeselt võetav info olemas koos ajalooga. Samas on ka kogemus kus kõik on ilusti tehtud ja info arusaadav.

Aga soovitan küsida lisaküsimusi ettevõtte juhi käest, mida täpsemalt on tegemata jäetud ning millised on ettevõtte juhi soovid? Kui eeldatakse, et igapäevaselt on kiire reageerimine, siis ehk ei ole kõige parem valik raamatupidamisteenust osutatav büroo? Alati on mingisugune eeldus olemas koostöö toimimisest.

Kahjuks olen kogenud ka, et raamatupidamist ei olegi võimalik teha kuna pole infot ega dokumente, isegi mitmete e-kirjade saatmise järel ei saa lihtslat vastust. Seega kes võtab vastutuse dokumentide edastamise eest? Ikka ettevõtte juht, kuidas ja mille alusel raamatupidajad peaksid tehinguid vastasel juhul kajastama. Selline kogemus oli siis, kui ettevõtte juht pöördus minu poole murega, et raamatupidamine ei ole teinud, seega kelle otsa vaadata? Kuidas saame teha raamatupidamist kui pole algdokumente? Audiitorid ja maksujuristid vaataksid suurte silmadega otsa ja tekiks kolm suurt küsimärki ning mis arvab sellest raamatupidaja kutse-eetika koodeks?

Seega minu soovitus on, et pöörake tähelepanu kuidas ettevõtte juhid Sinu poole pöörduvad. Kindlasti on olukordi kus raamatupidamine tuleb anda üle kuna ei ole selle haldamiseks enam aega, sest ettevõte on hüppeliselt kasvanud või muudel eraelulistel teemadel, lihtsalt alati on lool kaks poolt.
Loe lisaks

2020.aasta


     Soovime Sulle meeleolukat aastavahetust ja kõikide soovide täitumist uuel aastal!

       Kairi, Triin, Pille ja Kristel

Loe lisaks

Töötasu alammäärad

Alates 2020.aastast hakkab kehtima uus alammäär täistööaja korral 584 eurot (2019.aastal 540 eurot).

Infot eelmiste aastate alammääradest leiad
siit.
Loe lisaks

Maksumäärad 2020.aastal

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

 • Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.

 • Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. Täpsem info: Maksuvaba tulu arvestamine

 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540 eurot (2019. aastal kehtinud 500 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 178,20 eurot kuus.

 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

 • Kogumispensioni makse määr on 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustust saab kontrollida isiku isikukoodi järgi.

 • 2019. aasta detsembri eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembri eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2020. aasta määrades (sealhulgas sotsiaalmaksu miinimumkohustus 540 eurolt ehk 178,20 eurot) ja deklareerida jaanuari eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2020). Kui aga detsembri töötasu makstakse välja 2019. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2019. aasta määrasid ning deklareerida maksud ja maksed 2019. aasta detsembri eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2020).

  Erandiks on sotsiaalmaksusoodustuse arvesse võtmine vähenenud töövõimega töötaja puhul: kui Töötukassa maksustamisperiood (aruandekuu) on detsember, aga tööandja maksustamisperiood (väljamaksekuu) on jaanuar, siis jaanuaris detsembripalga maksmisel ja deklareerimisel TSD vormil jaanuarikuu kohta on tööandjal õigus vähendada selle töötaja sotsiaalmaksuga maksustatava tasu summa võrra, millelt Töötukassa deklareeris sotsiaalmaksu detsembris (kuni 500 eurot).
  Lisainfo: Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale alates 1. juulist 2016


Loe lisaks

MIKS RAAMATUPIDAMINE? | Kristel

Minu huvi raamatupidamise vastu algas ilmselt sellest, et peale keskkooli läksin tööle ja see palk, mida sain ei olnud väike, kuid millegipärast ei osanud ma sellega ümber käia. Tahtsin õppima minna, kuid ei teadnud endiselt mida. Raamatupidamine tundus selline ala olevat, mida oli eelkõige mulle endale vaja. Ülikooli ajal töötasin raamatupidamise assistendina. Minu ülitore ülemus ütles, et tema ei kujuta ette, et oleksin raamatupidaja. Numbrite peale hea mälu, kuid iseloomult olen pigem elav. 10 päeva peale ülikooli lõpetamist lapse kõrvalt 2012 aastal registreerisin enda firma. Arvestades seda, et mul on juba kolm last ja kodus on vaikus haruldane nähtus, siis raamatupidamine on just eriti mõnus ja rahulik tegevus.

 Kristel

Loe lisaks

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg läheneb- 30.juuni

Kõigil ettevõtetel, kelle majandusaasta lõppes 31. detsember,  tuleb esitada majandusaasta aruanne 30. juuniks.
Seega ettevõtjad, vaadake üle ja kontrollige, kas olete enda majandusaasta aruande kinnitanud Ettevõtjaportaalis ning selle ka edastanud Äriregistrile. Kui pole veel seda teinud, siis mõned päevad on veel aega :)

Kui ei ole veel eelmise aasta osas majandusaasta aruannet koostatud, siis küsige üle oma raamatupidajalt, mis päeval tal koostamine on plaanis.

Miks õigeaegselt esitada majandusaasta aruannet? Sest õigeaegselt aruannete esitamine on üks alustest, millest lähtutakse ettevõtja krediidiskoori hindamisel ja kui on vaja aruandeid esitada pangale (nt laenutaotlusteks vms läbirääkimisteks), siis on heaks märgiks õigaegselt nõutud aruannete esitamine.
Loe lisaks

MTA keskkonna katkestus 03.mai - 08. mai

Maksu- ja tolliamet avaldas teate, et nende infosüsteemides toimub laiaulatuslik katkestus 03. maist kuni 08. maini.
 Seega vajalikud deklaratsioonid, eelkõige TSD deklaratsioon, tuleks esitada enne 03. maid. Teadaolevalt tekib ikka ootamatusi infosüsteemide uuendamisel ja saame vaid loota, et selle ajaga jõuavad nad uuendused valmis, aga et kindel olla, siis tuleks eelnevalt deklaratsioonid siiski esitada.

https://www.emta.ee/et/uudised/mta-infosusteemides-toimub-laiaulatuslik-katkestus
Loe lisaks

Miks raamatupidamine? | Triin 

Miks raamatupidamine? Just sellepärast, et mind paeluvad uued väljakutsed, mulle meeldivad numbrid ning soov aeg-ajalt juurde õppida uusi asju. Ja seda kõike on Kairi (Mamareti OÜ) mulle ka juba kahe aasta jooksul võimaldanud - jagades minuga kõiki oma teadmisi antud valdkonnast ning kasvatades minust enam-vähem iseseisva raamatupidaja.

Umbes kaks aastat tagasi sattusin Kairiga raamatupidamise teemal rääkima, kus ta mainis, et sooviks oma ettevõttesse väikest abilist. Kuna olen Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas omandanud MBA kraadi, läbides ka erinevaid finantsaineid, siis lõid selle jutu peale mul silmad kohe särama – avanes ju võimalus seni õpitud teooriat praktiseerima hakata ning lisaks palju uusi ja ka igapäevaelus vajalikke finantsteadmisi juurde saada. Jagasin Kairiga oma ideed, et võiksin teda oma vabast ajast natukene aidata, kui ta on valmis mind õpetama. Sellest pisikesest vestlusest ja otsusest sai aga alguse midagi palju suuremat, mida tänasel päeval saab nimetada hästi toimivaks tiimiks.

Triin
Loe lisaks

Miks olen raamatupidaja ja miks raamatupidamine? | Kaisa 

Käes oli 2010. aasta kevad, kui otsustasin erinevate valikute seast kandideerida majandusarvestuse erialale Tallinna Majanduskooli. Peale poolt õppeaastat olin täiesti veendunud, et seda tööd ma küll kunagi 8st 17ni tegema ei hakka (ja selles osas oli mul ka õigus). Üsna pea, aga sain praktikale ja hakkasin vaikselt selle tööga harjuma. Tänaseks on see minu igapäevatöö.

Raamatupidamise töö juures hoiab mind eelkõige vabadus – võin teha oma tööd hommikul kell 6 või õhtul kell 22. Lisaks on suureks plussiks asukohavabadus. Selle annab eelkõige tänane digikeskkond, kus (vähemalt meil Mamaretis) ei tule ükski klienti 19. kuupäeval oma tšekkidega kohale, kuna on vaja käibedeklaratsioon esitada. Meie armastame puid ja oleme oma töös vähemalt 99% osas paberivabad!

Raamatupidamine on väga lai ala ning midagi uut õpib iga päev. Tore on see, et kunagi igav küll ei hakka, pigem on pidevat peamurdmist ja uute teadmiste omandamist. Alati on oluline olla ühenduses teiste oma ala spetsialistidega, kuna üks teab üht ja teine teist asja täpsemini. Meil Mamareti tiimis on selline mõnus sümbioos tekkinud, kus saame alati teineteiselt kiiret nõu küsida.

Kaisa
Loe lisaks

Miks raamatupidamine? | Pille 

Kui eelmine aasta pidin töökohta vahetama, olin veendunud, et ma ei soovi teha enam sama tööd mida olin teinud viimased aastad. Olin viimased 17 aastat töötanud suurettevõttes, millest 14 aastat personalivaldkonnas. Ma ei saa öelda, et see mulle ei meeldinud, väga meeldis!

Analüüsides olukorda meie tööturul, tundsin, et olen valmis omandama uusi oskusi arvestades, et pean tööturul veel aktiivselt olema vähemalt veel 15 aastat. Juhuse tahtel sai minu valikuks raamatupidamine, milles mul puudusid igasugused algteadmised. Minu suureks üllatuseks ei olegi raamatupidamine ainult numbrid, vaid maailm mis tõmbas mind endasse kui elus organism.

Mida rohkem ma teadmisi omandan, seda huvitavam see on, seda rohkem hakkavad need samad numbrid elama ja moodustama tervikut kehast ehk ettevõttest. Minu teadmised finantsmaailmast on veel vähesed, seda põnevam see mulle tundub. Hetkel mulle tundub, et raamatupidamine ei olegi nagu töö vaid elustiil ja õnneks olen ma selles nüüd osaline.

Pille
Loe lisaks

Miks oleme raamatupidajad ja miks raamatupidamine? | Kairi 

Tihti on küsitud minu käest kas tõesti on raamatupidamine huvitav? Või mis selles nii põnevat on? Minnes selle küsimusega aastasse 2007, kui läksin alles raamatupidamist õppima, siis päris täpselt ei mäleta miks valisin selle eriala,  aga see-eest mäletan väga täpselt kui esimesest õppeaastast oli alles kolmveerand osa läbitud, olin kindlalt arvamusel, et teen seda tööd maksimaalselt 5 aastat. Tänaseks olen raamatupidamisega seotud olnud juba 10 aastat :)

Esimene töö raamatupidajana oli ühes raamatupidamisbüroos, kus pigem rolliks oli dokumentide sisestamine kui kaasamõtlemine. Olen väga tänulik nende aastate eest, kuna õppisin seal olles siiski palju. Kuid nendel aastatel ei tajunud ma veel, kui  hea võib olla raamatupidaja ja kliendi koostöö ning mitte olla ainult raamatupidamisteenuse pakkuja, kes võtab 1-2 korda kuus info kokku.

Õnneks on aastatega toimunud muutused ja võib-olla tuli see kaasa nn oma klientide olemasolust või juba väikesest kogemusest, et ei tee enam raamatupidamist pelgalt sisestamise pärast vaid on tulnud juurde teised lisandväärtused. Mul on väga oluline ettevõtte taga olevad inimesed, kui hea on nendega suhelda ja kui valmis on nad meid kaasama oma ettevõttesse, kuidas on valmis ettevõte arenema ja valmis kaasama uusi lahendusi.

Raamatupidamine on suurel määral aastatega muutunud ja muutub lähiaastatega veel väga palju. Sisestamise tööga saavad juba kõik hakkama, kuna programmid on head ja lihtsad ning erialaseid teadmiseid nii väga ei pea olema. Tänaseks on pigem oluline info liikumine, nõu andmine, analüüsimine ja süsteemide loomine.

Viimased 3 aastat on olnud ühed põnevamatest ja olen arenenud tohutult, juurde õppinud programme ja võtnud kasutusele erinevaid süsteeme vastavalt kliendi vajadusele. Lisaks keskendun peale numbritele ja dokumentidele ettevõtte taga olevatele inimestele ning üritan neile omakorda lisandväärtus anda keskendudes igale ettevõttele eraldi vastavalt nende eripärale.

Tänaseks võin öelda, et raamatupidamine on väga põnev ja arendav kuna pean tihti end täiendama ja kurssi viima erinevate lahendustega. Mul on hea meel, et jõudsin selle erialani ning tunnen kuidas silmad lähevad särama, kui satun rääkima oma tööst. Arvan, et olen raamatupidamisega seotud veel ka järgnevad aastad :) 

Kairi 

Loe lisaks

Maksuvaba tulu arvestamine

Alates sellest aastast muutus maksuvaba tulu arvestamine ja seega on õige aeg vaadata üle oma selle aasta tulud ning maksuvaba tulu arvestus. Et vältida negatiivset üllatust, kui peab tulumaksu riigile tagasi maksma.

Ehk on mõistlik vähendada maksuvaba tulu rakendamist või hoopiski suurendada?

Arvestatud maksuvaba tulu saad kontrollida Maksu- ja Tolliameti lehelt www.emta.ee, kui logid eraisikuna sisse ja valid pealehel olevatest kiirviidetest Minu sissetulekud.  Seal on välja toodud Sinu sissetulekud (kõik deklareeritud sissetulekud ehk töötasud, üüritulud, litsentsitasud, dividenditulud, intressitulud millelt on juba maksud kinni peetud) ning kasutatud maksuvaba tulu. 

Kui Sinu sissetulek on aastas kuni 14 400 eurot, siis võib maksuvaba tulu arvestada 6000 eurot aastas. Kui aastatulu on vahemikus 14 400 kuni 25 200 eurot, siis maksuvaba tulu väheneb arvestades valemit 6000-6000÷ 10 800 x (tulu summa - 14 400) või kasuta kalkulaatorit (vajuta siia). Kui aastatulu on üle 25 200 euro, siis maksuvaba tulu on 0 eurot.

Alates teisest lapsest on täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot aastas ja see summa lisandub 6000 eurole aastas. Ülalpeetav abikaasa, kel ei ole tulusid, saab oma tuludeklaratsiooniga teisele abikaasale üle anda maksuvaba tulu 2160 eurot aastas.

Vaata üle ja vajadusel saab veel viimaste kuudega arvestusel korrigeeringud teha :)

Loe lisaks

Kas ettevõtjana saab tegutseda ka ilma ettevõtet registreerimata?

Paljudel inimestel on võimalik palgatöö kõrvalt või kodus lapsepuhkusel olles lisatööd teha. Selle eest tasu saamiseks on mitu varianti, näiteks honorar, projektitasu või tööleping. Sellistel juhtudel maksab riigimaksud see, kellele tööd tehakse. Aga ehk oleks mõttekam hakata oma teenust-kaupa müüma oma ettevõtte alt? 

Loe lisaks SEB foorumis avalikustatud artiklist.
Loe lisaks

MILLIST INFOT KÜSIDA OMA RAAMATUPIDAJALT?

Viimase kahe aasta jooksul on meieni jõudnud liiga mitu ettevõtet kelle raamatupidamist on kuidagi hoitud aga ei saada saldosid ja infot või need on väga puudulikud. Küsimus tekib teenuse kvaliteedist ning kuidas jõutakse sellise teenuse osutamiseni?

Lisan siia mõned lihtsad punktid mida võiks iga ettevõtja nõuda igakuiselt raamatupidamisteenuse osutajalt. Kui eelmise kuu käibemaks on kokku võetud, siis on järgneva info saamine justkui tavapärane ja loogiline:

1.     Bilanss ja kasumiaruanne – näed oma ettevõtte varade ja kohustuste seisu ning millised on olnud perioodi tulud ja kulud

2.     Ostureskontro- näed, millised arved on jäänud tasumata

3.      Müügireskontro – näed, milliste arvete eest ei ole veel laekumisi toimunud

4.     Maksu- ja Tolliametist maksusaldode info.

Loe lisaks

MTA juhendmaterjal töötasu ja dividendide maksmisel

Maksu-ja Tolliamet avalikustas täna juhendmaterjali kuidas maksta töötasu ja dividende.
Materjali eesmärgiks on aidata eristada äriühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid ning neid vastavalt maksustada. 

Kuigi tegu on Maksu- ja Tolliameti poolt väja antud juhendiga, tuleb tähelepanu pöörata, et see on vaid juhend ja välja on toodud mõned näited, mida ei saa igas olukorras juhendiks võtta.

Juhendmaterjal on leitav siit:
Loe lisaks