MILLIST INFOT KÜSIDA OMA RAAMATUPIDAJALT?

Viimase kahe aasta jooksul on meieni jõudnud liiga mitu ettevõtet kelle raamatupidamist on kuidagi hoitud aga ei saada saldosid ja infot või need on väga puudulikud. Küsimus tekib teenuse kvaliteedist ning kuidas jõutakse sellise teenuse osutamiseni?

Lisan siia mõned lihtsad punktid mida võiks iga ettevõtja nõuda igakuiselt raamatupidamisteenuse osutajalt. Kui eelmise kuu käibemaks on kokku võetud, siis on järgneva info saamine justkui tavapärane ja loogiline:

1.     Bilanss ja kasumiaruanne – näed oma ettevõtte varade ja kohustuste seisu ning millised on olnud perioodi tulud ja kulud

2.     Ostureskontro- näed, millised arved on jäänud tasumata

3.      Müügireskontro – näed, milliste arvete eest ei ole veel laekumisi toimunud

4.     Maksu- ja Tolliametist maksusaldode info.

Loe lisaks