MAKSUMÄÄRAD 2022. AASTAL

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

 

Maksuvaba tulu summa sõltub inimese sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja kirjalik avaldus.
Täpsem info residendi maksuvaba tulu ja mitteresidendi maksuvaba tulu arvestamisest.

 

Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.

 

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot (sama, mis oli 2021. aastal), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 192,72 eurot kuus.

 

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8% (samad, mis olid 2021. aastal, säilivad kuni 2025. aasta lõpuni).


Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

Kogumispensioni makse määr on 2%.
Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda 3 korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Seda sõltumata põhjusest, kas inimene lahkub II sambast, peatab sissemaksed II sambasse, läheb II sambast pensionile või liitub II sambaga. Isikupõhise info makse kinnipidamise kohustusest saab Pensionikeskuse liitumiskontrollist isiku isikukoodi järgi liht- või masspäringuga:
 

perioodil 01.04.2021–31.07.2021 esitatud avaldused peatavad sissemakse kohustuse 01.01.2022, see info on lisatud Pensionikeskuse lihtpäringusse seisuga 01.12.2021;

perioodil 01.08.2021–30.11.2021 esitatud avaldused peatavad sissemakse kohustuse 01.05.2022, see info lisatakse Pensionikeskuse päringusse 01.04.2022;

perioodil 01.12.2021–31.03.2022 esitatud avaldused peatavad sissemakse kohustuse 01.09.2022, see info lisatakse 01.08.2022.

 

 

Töötasu alammäärad

 

Alates 2022. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 3,86 eurot. Töötasu alammäär kuus täistööajaga töötamise korral on 654 eurot.


https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/maksumaarad
Loe lisaks

Maksuvaba tulu arvestamine

Alates sellest aastast muutus maksuvaba tulu arvestamine ja seega on õige aeg vaadata üle oma selle aasta tulud ning maksuvaba tulu arvestus. Et vältida negatiivset üllatust, kui peab tulumaksu riigile tagasi maksma.

Ehk on mõistlik vähendada maksuvaba tulu rakendamist või hoopiski suurendada?

Arvestatud maksuvaba tulu saad kontrollida Maksu- ja Tolliameti lehelt www.emta.ee, kui logid eraisikuna sisse ja valid pealehel olevatest kiirviidetest Minu sissetulekud.  Seal on välja toodud Sinu sissetulekud (kõik deklareeritud sissetulekud ehk töötasud, üüritulud, litsentsitasud, dividenditulud, intressitulud millelt on juba maksud kinni peetud) ning kasutatud maksuvaba tulu. 

Kui Sinu sissetulek on aastas kuni 14 400 eurot, siis võib maksuvaba tulu arvestada 6000 eurot aastas. Kui aastatulu on vahemikus 14 400 kuni 25 200 eurot, siis maksuvaba tulu väheneb arvestades valemit 6000-6000÷ 10 800 x (tulu summa - 14 400) või kasuta kalkulaatorit (vajuta siia). Kui aastatulu on üle 25 200 euro, siis maksuvaba tulu on 0 eurot.

Alates teisest lapsest on täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot aastas ja see summa lisandub 6000 eurole aastas. Ülalpeetav abikaasa, kel ei ole tulusid, saab oma tuludeklaratsiooniga teisele abikaasale üle anda maksuvaba tulu 2160 eurot aastas.

Vaata üle ja vajadusel saab veel viimaste kuudega arvestusel korrigeeringud teha :)

Loe lisaks

MTA juhendmaterjal töötasu ja dividendide maksmisel

Maksu-ja Tolliamet avalikustas täna juhendmaterjali kuidas maksta töötasu ja dividende.
Materjali eesmärgiks on aidata eristada äriühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid ning neid vastavalt maksustada. 

Kuigi tegu on Maksu- ja Tolliameti poolt väja antud juhendiga, tuleb tähelepanu pöörata, et see on vaid juhend ja välja on toodud mõned näited, mida ei saa igas olukorras juhendiks võtta.

Juhendmaterjal on leitav siit:
Loe lisaks